XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 19 sierpnia 2021 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 309 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:14:33
Liczba odtworzeń: 299
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2021,
2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów na lata 2021 - 2031,
3)w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wieruszów do 2030 roku,
4)w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wieruszów na rok szkolny 2021/2022,
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
6.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad