20.08.2021 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XXVII

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 155 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:23:03
Liczba odtworzeń: 191
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności
14:042. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porzadku obrad.
3. Podjęcie uchwały:
14:11a)uchwała ws. współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Brzeskim a Hromadą Terytorialną Miasta Horodenka na Ukrainie
14:114. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych
14:135. Zamknięcie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad