XXXV sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 19 sierpnia 2021r.

Rada Powiatu w Oświęcimiu
Czas publikacji: 363 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:12:46
Liczba odtworzeń: 850
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
IIUstalenie porządku obrad.
IIIRozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawach:
1.zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. – druk 19.
2.zmiany uchwały Nr XXVII/241/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 20.
IVZamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad