XXXIV Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik - 10.8.2021

Rada Miasta i Gminy Kórnik
Czas publikacji: 76 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:19:52
Liczba odtworzeń: 112
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
09:132.Wybór sekretarza obrad.
09:203.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-2032
09:204.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad