XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 3 sierpnia 2021 r. godz. 14:00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 380 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:58:28
Liczba odtworzeń: 932
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
14:122.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej i międzygminnej, dla której organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Stryków (XXXVIII_362_2021).
14:143.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niesułków-Kolonia na rzecz użytkownika wieczystego (XXXVIII_363_2021).
14:164.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stryków, wraz ze sprzedażą udziałów w prawie własności gruntu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (XXXVIII_364_2021).
14:185.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stryków nieruchomości położonej w Bartolinie, obręb ewidencyjny Sierżnia (XXXVIII_365_2021).
14:216.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków (XXXVIII_366_2021).
14:427.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (XXXVIII_367_2021).
14:508.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XXXVIII_368_2021).
14:589.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kiełmina, Swędów i Zelgoszcz (XXXVIII_369_2021).
14:5810.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad