Sesja Rady w dniu 27 lipca 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 85 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:29:06
Liczba odtworzeń: 132
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:031.Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:032.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:153.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:164.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/266/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2021 r.
15:165.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/264/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:196.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych.
15:197.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej wybranych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych Miasta Łaziska Górne.
15:208.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomicznemu Placówek Oświatowych w Łaziskach Górnych.
15:289.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
15:2810.Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje