XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 lipca 2021r.

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 78 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:04:55
Liczba odtworzeń: 659
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum, przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021 – 2039,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
4.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad