Sesja Rady w dniu czwartek, 29 lipca 2021

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 90 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:40:32
Liczba odtworzeń: 156
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji.
10:052.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:073.Przyjęcie porządku obrad.
10:084.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:255.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:296.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji.
10:337.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/208/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przemyskiego na lata 2021 – 2022.
10:368.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok.
10:419.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Dubiecko na kontynuację zadania pn. “Nadbudowa części wschodniej budynku LO w Dubiecku oraz zmiany konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealną i łącznikiem – II etap”.
11:0110.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
11:1011.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
11:4312.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
11:4313.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad