XXIX Sesja Rady Gminy Kozy z dnia 27.07.2021r.

Rada Gminy Kozy
Czas publikacji: 180 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:50:48
Liczba odtworzeń: 284
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wystąpienie zaproszonych gości.
4.Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kozy, położonej w Kozach, oznaczonej jako działka 5551/10 obręb 0001 Kozy,
3)w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kozy,
4)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/188/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035,
5)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku, Uchwała Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy różne.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad