XLV Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lipca 2021

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 91 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:09:36
Liczba odtworzeń: 204
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 r. na terenie powiatu grajewskiego.
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.
7.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu grajewskiego, od dnia 1 września 2021 r.,
b)w sprawie zmiany określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. w Powiecie Grajewskim,
c)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
d)w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Wąsosz przez Powiat Grajewski,
e)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021,
f)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024.
8.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
9.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad