XI sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 22.10.2019

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 771 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:07:47
Liczba odtworzeń: 851
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:101.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności
15:102.Przedstawienie porządku obrad
15:103.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Pawłowice z 10 września 2019 r.
15:174.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
15:575.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym
16:026.Informacja o pracach Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
16:097.Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych
16:138.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019-2023.
16:169.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019
16:1710.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
16:2811.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
16:3112.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
16:3313.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach.
16:3514.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Golasowicach
16:3715.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Pielgrzymowicach
17:0016.Podjęcie uchwały sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023.
17:0217.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów
17:0518.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach
17:0719.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.
17:0820.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
17:0821.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad