Sesja Rady w dniu czwartek, 22 lipca 2021

Rada Gminy Bralin
Czas publikacji: 381 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:27:28
Liczba odtworzeń: 425
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.Sprawozdanie Wójta z działaności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie Przewodniczacego Rady Gminy Bralin nt. działaności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie z prac Komisji Rady.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
9.Informacje nt interpelacji i zapytań radnych.
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Bralin - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje