XXIV Sesja Rady Gminy Lubawa - 22 lipca 2021 roku (VIII Kadencja)

Urząd Gminy Lubawa
Czas publikacji: 381 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:15:54
Liczba odtworzeń: 482
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z dzialalnosci Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawa.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Odpowiedzi na wnioski.
8.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad