XXXVI Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 22 lipca 2021 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 4 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:01:01
Liczba odtworzeń: 44
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie sesji.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
09:41a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za rok 2020;
09:48b)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za 2020 rok;
09:50c)zawarcia porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
10:02d)zmiany uchwały nr XXIX/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok.
10:023.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad