XXXII Sesja Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 lipca 2021r

Rada Miejska w Kłobucku
Czas publikacji: 4 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 03:03:08
Liczba odtworzeń: 45
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Zmiany w porządku obrad.
3.Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
4.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
5.Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck.
6.Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieuchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
7.Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck.
9.Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.
pokaż cały porządek obrad