Sesja Rady w dniu poniedziałek, 21 października 2019

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Czas publikacji: 293 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 02:23:54
Liczba odtworzeń: 348
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Zatwierdzenie porządku sesji.
3.Informacja o stanie środowiska.
4.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bieruń prowadzenia zadania publicznego z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 5907S w Gminie Bieruń w związku z planowaną budową dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2019.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2019-2029.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (1)
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (2)
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
10.Stanowisko Rady Powiatu w sprawie repatriacji do Polski osób pochodzenia polskiego.
11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej we wrześniu 2019 r.
12.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
13.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
14.Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Powiatu.
15.Informacje i oświadczenia radnych.
17:3516.Zamknięcie sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad