XXVII Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 6 lipca 2021 r.

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
Czas publikacji: 342 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 03:26:09
Liczba odtworzeń: 424
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:151.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:152.Wybór sekretarza obrad.
10:453.Ustalenie porządku obrad.
10:464.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 maja 2021 r.
10:585.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
11:016.Wolne wnioski.
11:027.Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 31maja 2021 r.
11:098.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r.
11:389.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Emilianowo.
12:3510.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin XI”.
12:3711.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Prądocinie.
12:4412.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Nowej Wsi Wielkiej.
12:4713.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Wielkiej w drodze bezprzetargowej.
12:5114.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu na działce ew. nr 124/4 dla działki ew. nr 124/7, położonych w Brzozie.
13:0315.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
13:0616.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2021r., WIR.II.743.4.105.2020.JS, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
13:2417.Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
13:3318.Sprawy różne.
13:3719.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad