Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 20.07.2021r.

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 184 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:12:32
Liczba odtworzeń: 973
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie na 2021 rok
b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2033
16:124.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad