XXXV Sesja Rady w dniu poniedziałek, 19 lipca 2021

Rada Gminy Gilowice
Czas publikacji: 61 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:25:03
Liczba odtworzeń: 110
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:131.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
14:142.Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
14:163.Uchwalenie porządku obrad.
14:164.Przyjęcie protokołu z XXXIV-ej Sesji Rady Gminy Gilowice.
14:165.Interpelacje radnych (na piśmie).
14:186.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Gilowice w roku szkolnym 2021/2022, w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
14:197.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
14:278.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Gilowice Księdzu Tomaszowi Chamera".
14:289.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.
14:3010.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gilowice w 2021 roku.
14:3111.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Gilowice dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital w Żywcu.
14:3312.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
14:3313.Odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na poprzednich sesjach.
14:3414.Wolne wnioski i zapytania.
14:3415.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad