XLII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 12 lipca 2021 r.

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 438 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:22:58
Liczba odtworzeń: 427
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Nidzicy i przedstawienie porządku obrad.
2.Podjęcie uchwał w sprawach:
1)wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nidzica wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie na pokrycie kapitału zakładowego;
2)zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2021 rok;
15:243)uchylająca uchwałę zmieniającą uchwąłę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Nidzica.
15:253.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad