Sesja Rady w dniu piątek, 16 lipca 2021

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 19 lipca 2021
Długość nagrania: 01:52:35
Liczba odtworzeń: 819
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Otwarcie sesji.
14:052.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14:053.Interpelacje i zapytania.
14:094.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
14:095.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
14:126.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
14:177.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039.
14:278.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
15:529.Omówienie stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów.
15:5310.Wolne głosy i wnioski.
15:5311.Zakończenie XXVIII Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad