15.07.2021 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XXVI

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 191 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:19:16
Liczba odtworzeń: 249
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
a)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2021
13:14b)uchwała ws. partnerstwa w remoncie drogi do Żarowa
13:17c)uchwała ws. wyrażenia zgody na ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Brzeskiego
13:204.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
13:205.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad