XXXVII Sesja Rady w dniu 29 czerwca 2021

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 442 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 05:06:04
Liczba odtworzeń: 594
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:121.Otwarcie sesji.
09:202.Ustalenie porządku obrad.
09:223.Przyjęcie Protokołu Nr XXXVI/21 z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 25 maja 2021 r.
10:384.Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Bielsk Podlaski za 2020 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wotum zaufania.
11:205.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
11:386.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za 2020 rok.
11:547.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.
11:568.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034.
13:229.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030.
13:2310.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsk Podlaski.
13:3111.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej projektu oraz budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Bielsku Podlaskim.
13:3312.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030.
13:3413.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
14:0414.Sprawy różne.
14:0715.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Bielsk Podlaski - najnowsze transmisje z obrad

59 dni 19 godzin temu 244
77 dni 19 godzin temu 194
100 dni 16 godzin temu 276
137 dni 16 godzin temu 326
171 dni 21 godzin temu 348
207 dni 19 godzin temu 358
214 dni 19 godzin temu 329
232 dni 22 godziny temu 560
317 dni 22 godziny temu 636
Pokaż wszystkie transmisje