Sesja Rady w dniu środa, 30 czerwca 2021

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
Czas publikacji: 349 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 02:58:50
Liczba odtworzeń: 444
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:081.Otwarcie obrad sesji.
10:132. Przedstawienie porządku obrad.
10:283. Część informacyjna.
10:304. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 26 maja 2021 roku.
10:315. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej.
10:456. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 – 2032 (Druk nr 46/2021)
10:477. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (Druk nr 47/2021)
10:538. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Druk nr 48/2021)
11:049. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia zadania związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Gminy (Druk nr 49/2021)
11:1510. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Rybna i Strzybnica w Tarnowskich Górach przy ulicach: Powstańców Warszawskich, Racławickiej, Sorychty, 11-go Listopada, Pustki-Leśnictwo, Zagórskiej, Polarnej, J. Tuwima, A. Zawiszy i Starohutniczej (Druk nr 50/2021)
11:5711.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry
12:0512. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowskie Góry na rok szkolny 2021/2022 (Druk nr 51/2021)
12:0913. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry (Druk nr 52/2021)
12:1514. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry (Druk nr 53/2021)
12:3315. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami, nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach (Druk nr 54/2021)
12:3416. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Zagórskiej i ulicy Konduktorskiej (Druk nr 55/2021)
12:3517. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów obciążając na czas oznaczony do 10 lat ograniczonym prawem rzeczowym – prawem użytkowania, nieruchomości położone przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowskich Górach (Druk nr 56/2021)
12:4618. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach Pomocy w Tarnowskich Górach (Druk nr 57/2021)
12:5019. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach (Druk nr 58/2021)
12:5520. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres II półrocza 2021 roku (Druk nr 59/2021)
12:5821. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk nr 60/2021)
12:5922. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Tarnowskich Górach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje