XXIV Sesja Rady w dniu środa, 30 czerwca 2021

Rada Gminy Miedźno
Czas publikacji: 69 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:14:29
Liczba odtworzeń: 79
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:131.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
13:152.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
14:113.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "Śląsk Północny" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14:184.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
14:245.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miedźno wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "Śląsk Północny" sp z o. o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Ostrowach nad Okszą przy ul. Wąskiej i ul. Chabrowej
14:246.Wolne wnioski
14:247.Zakończenie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
pokaż cały porządek obrad