Sesja Rady w dniu środa, 23 czerwca 2021

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 391 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 04:21:51
Liczba odtworzeń: 476
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie sesji.
10:052.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:073.Przyjęcie porządku obrad.
10:084.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:135.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:306.Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Przemyskiego za 2020 rok.
11:017.Debata nad Raportem o stanie Powiatu Przemyskiego za 2020 rok.
a)głosy radnych,
b)głosy mieszkańców.
11:118.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przemyskiego wotum zaufania.
11:369.Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2020 rok.
11:4410.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego.
11:5411.Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Przemyskiego.
11:5612.Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Przemyskiego /dane zawarte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego - pkt. 9./
12:0413.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2020 rok.
12:0614.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego.
12:1015.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego
12:4816.Dyskusja.
12:5017.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2020 rok.
13:0018.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego za 2020 rok.
19.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2021 – 2024”.
13:3020.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu.
13:3421.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ na usuwanie skutków klęski żywiołowej w wyniku pożaru w miejscowości Nowa Biała.
14:0722.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
14:1423.Przyjęcie Petycji skierowanej do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie podjęcia prac utrzymaniowych na ciekach wodnych na terenie powiatu przemyskiego.
14:2324.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
14:2325.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Przemyskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje