XXVIII Sesja Rady Gminy Białopole - 9.07.2021

Rada Gminy Białopole
Czas publikacji: 73 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:27:30
Liczba odtworzeń: 197
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
a)Wniosek formalny o nieodczytywanie treści uchwał
4.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Białopole za 2020 r.
a)przeprowadzenie debaty nad raportem
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Białopole.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2020 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
a)zapoznanie z opiniami Stałych Komisji Rady w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białopole za 2020 r.
b)zapoznanie z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białopole za 2020 r.
c)zapoznanie z opiniami RIO dotyczącymi oceny sprawozdania oraz oceny wniosku Komisji Rewizyjnej.
d)dyskusja
e)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2020 r.
f)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
7.Wolne wnioski i zapytania radnych.
8.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad