Sesja Rady w dniu wtorek, 29 czerwca 2021

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 74 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:31:59
Liczba odtworzeń: 151
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji
16:022.Stwierdzenie quorum radnych
16:103.Przyjęcie porządku obrad
16:114.Przyjęcie protokołów z sesji: 25.05.2021r. oraz 8.06.2021
16:345.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:16a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
16:17b)zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt 2
16:19c)zezwolenia na ustanowienie służebności gruntowej – projekt 3
16:21d)kupna działek położonych w Baranowie o nr ewid. 317/9 i 317/23 – projekt 4
16:22e)nadania nazwy ulicy w Lusówku – projekt 5
16:23f)zmiany uchwały nr XXXIX/678/2021 z dnia 25 maja 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy – projekt 6
16:25g)nadania nazwy ulicy w Ceradzu Kościelnym – projekt 7
16:26h)zezwolenia na obciążenie służebnością przesyłu – projekt 8
16:29i)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu – projekt 9
j)zmiany Uchwały nr XIV/200/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zmienionej Uchwałą nr XXXI/530/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/200/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej – projekt 10
16:33k)określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się z gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 11
16:34l)zmiany uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnowo Podgórne - projekt 12
16:356.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za II kwartał 2021 roku.
16:357.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
16:358.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
16:359.Interpelacje i zapytania radnych
16:3610.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
17:3311.Wolne głosy, wnioski i informacje
17:3312.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje