Sesja Rady w dniu czwartek, 8 lipca 2021

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 143 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:36:28
Liczba odtworzeń: 197
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:421.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
10:452.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
10:473.Przyjęcie protokołu z sesji.
10:534.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
10:561)zmiany uchwały Nr 184/XXVIII/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Klubu „Senior+” w Gąbinie, zasad kwalifikowania uczestników oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”.
10:592)przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
6.Zapytania i wolne wnioski.
7.Zakończenie Obrad
pokaż cały porządek obrad