Sesja Rady w dniu środa, 16 października 2019

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 769 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:55:32
Liczba odtworzeń: 634
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o wynikach nauczania i egzaminu w klasie trzeciej w roku szkolnym 2018/2019.
3. Informacja Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego na temat zwalczania Barszczu Sosnowskiego.
4. Informacja z oświadczeń majątkowych składanych na dzień 31 grudnia 2018 r.
5. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
a) Przerwa
6. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku na 2020 r.
b) - druk Nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 156/114 położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko na rzecz organizacji pożytku publicznego,
c) - druk Nr 3 w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Gałęzinowo,
d) - druk Nr 4 w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Gałęzinowo,
e) - druk Nr 5 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino",
f) - druk Nr 6 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/494/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk,
g) - druk Nr 7 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bruskowo Leśnictwo oraz Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk
h) , - druk Nr 8 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tych opłat,
i) - druk Nr 9 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
j) - druk Nr 10 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2019,
k) - druk Nr 11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad