Sesja Rady w dniu czwartek, 17 października 2019

Rada Miasta i Gminy Margonin
Czas publikacji: 226 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:16:17
Liczba odtworzeń: 354
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:381.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
13:442.Informacje nt. porządku obrad.
13:443.Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Miasta i Gminy Margonin.
13:494.Informacja nt. odbytych posiedzeń Komisji Rady.
13:515.Informacje nt. działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
13:556.Informacje nt. działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
13:597.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018
14:028.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:03a)ponownego wynajęcia oraz wydzierżawienia nieruchomości gruntowych,
14:06b)wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Margonin,
14:08c)rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Margonin,
14:11d)zmiany uchwały Uchwały Nr XV/178/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin: sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary, sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo Sypniewo i sołectwo Zbyszewice,
14:31e)zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
14:33f)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019-2024,
14:5110.Wolne głosy.
14:5111.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad