Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu środa, 16 października 2019

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 27 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:46:32
Liczba odtworzeń: 200

Porządek obrad posiedzenia

14:121.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
14:122.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
14:123.Przyjęcie protokołu z sesji.
14:124.Przyjęcie inormacji z realizacji budżetu miasta i gminy Gąbin za I półrocze 2019 roku
14:135.Przyjęcie informacji o stanie realiizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Gąbin w roku szkolnym 2018/2019
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
14:17a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2036
14:21b)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019
14:24c)ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin,
14:26d)przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,
14:30e)zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta i Gminy Gąbin do kategorii dróg gminnych.
15:497.Zapytania i wolne wnioski.
15:498.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje