Sesja Rady w dniu środa, 16 października 2019

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 95 dni 15 godzin temu
Dłuugość nagrania: 01:46:32
Liczba odtworzeń: 274
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:121.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
14:122.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
14:123.Przyjęcie protokołu z sesji.
14:124.Przyjęcie inormacji z realizacji budżetu miasta i gminy Gąbin za I półrocze 2019 roku
14:135.Przyjęcie informacji o stanie realiizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Gąbin w roku szkolnym 2018/2019
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
14:171)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2036
14:212)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019
14:243)ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin,
14:264)przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,
14:305)zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta i Gminy Gąbin do kategorii dróg gminnych.
15:497.Zapytania i wolne wnioski.
15:498.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje