Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu wtorek, 15 października 2019

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 268 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:33:52
Liczba odtworzeń: 1281
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
16:213.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
16:314.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminu Koronowo na rok 2019.
16:315.Zamknięcie obrad XV nadzwyczajnej sesji.
pokaż cały porządek obrad