Sesja Rady w dniu wtorek, 15 października 2019.

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą
Czas publikacji: 94 dni 8 godzin temu
Dłuugość nagrania: 00:21:26
Liczba odtworzeń: 97
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Podjęcie uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027
3. Podjęcie uchwały Nr XV/103/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.
14:164. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad