XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach, 28 czerwca 2021 r.

Rada Miejska w Lubniewicach
Czas publikacji: 697 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:27:02
Liczba odtworzeń: 1063
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2021.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok.
4.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad