Sesja Rady w dniu poniedziałek, 14 października 2019

Rada Miejska Bielawy
Czas publikacji: 229 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:27:17
Liczba odtworzeń: 321
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Rozpoczęcie obrad.
13:262.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok (projekt nr 103/2019).
13:273.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa (projekt nr 104/2019).
13:274.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad