XV Sesja Rady Gminy Nieporęt - 10.10.2019 r.

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 411 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 02:57:37
Liczba odtworzeń: 514
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:221.Otwarcie sesji.
10:222.Przyjęcie porządku obrad.
10:273.Odebranie ślubowania od nauczycieli mianowanych i wręczenie im aktów mianowania.
11:334.Wręczenie nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
12:045.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019-2027.
12:116.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 Gminy Nieporęt.
12:157.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
12:288.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Nieporęt.
12:379.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania nagród sportowych Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym.
12:3910.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Wójtowi Gminy Nieporęt.
12:4111.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 171/7 będącej w posiadaniu Gminy Nieporęt.
12:5012.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego – Pilawa, w gminie Nieporęt”
13:1713.Zapytania i wolne wnioski.
13:1714.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad