XII Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego, 10 październik 2019r.

Rada Powiatu Wodzisławskiego
Czas publikacji: 1145 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:27:32
Liczba odtworzeń: 998
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XI sesji.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Wnioski i oświadczenia radnych.
7.Informacje bieżące.
8.Zamknięcie obrad XII sesji.
pokaż cały porządek obrad