XII Sesja Rady Gminy Kawęczyn - 17 września 2019 roku

Rada Gminy w Kawęczynie
Czas publikacji: 302 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:03:34
Liczba odtworzeń: 294
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:391.Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:472.Uchwalenie porządku obrad.
09:473.Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:534.Interpelacje i zapytania radnych.
10:035. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
10:16a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
10:18b) zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019 – 2025;
10:18c) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców;
10:44d) przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn’’.
10:23e)zgłoszenie sołectwa Dziewiątka do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
10:40f)zgłoszenie sołectwa Marianów-Kolonia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
11:017. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
11:028. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
11:119. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11:1210. Zapytania i wolne wnioski.
11:1211. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
pokaż cały porządek obrad