XXX Sesja Rady Powiatu w Nysie w dniu piątek, 25 czerwca 2021

Rada Powiatu Nyskiego
Czas publikacji: 368 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 01:30:45
Liczba odtworzeń: 456
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Sprawy organizacyjne,
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c)wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego ustanowienia strefy ciszy na obszarze zbiornika w Malerzowicach Wielkich zarejestrowanego pod sygnaturą OR.VII.0002.5.2021.ZW
d) przyjęcie protokołu z XXIX sesji,
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2020 r.,
a) przedstawienie sprawozdania,
b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za rok obrotowy 2020.
5. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2020 r.,
a) przedstawienie sprawozdania,
b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok obrotowy 2020.
6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2020 r.
a) przedstawienie sprawozdania,
b) opinia Komisji Edukacji Kultury i Promocji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nysie,
b) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nyskiego do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Bezpieczna Mora",
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Korfantów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z poprawą odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża,
d) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,
f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Wolne wnioski.
13:339. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad