XVI Sesja Rady w dniu poniedziałek, 7 października 2019

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 232 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:14:38
Liczba odtworzeń: 196
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:341.Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Nidzicy i przedstawienie porządku obrad.
2.Podjęcie uchwał w sprawach:
15:351)zmian w budżecie gminy Nidzica na 2019 rok;
15:362)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019-2036.
15:453)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu (przebudowa mostu);
15:464)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu (remont drogi powiatowej).
15:473.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad