Sesja Rady w dniu czwartek, 24 czerwca 2021

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 159 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:31:34
Liczba odtworzeń: 297
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie sesji.
15:282. Wręczenie Medali Starosty Rzeszowskiego „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”
15:333. Debata nad raportem o stanie powiatu; podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.
15:334. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.
16:585. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.
17:166. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie powiatu.
17:177. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.
17:188. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (droga nr 1217R).
17:199. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (droga nr 2118R).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
17:2211. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
17:2212. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
17:2913. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
17:3014. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17:3015. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad