Sesja Rady w dniu czwartek, 26 września 2019

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 473 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:23:01
Liczba odtworzeń: 508
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:131.Otwarcie obrad XII sesji Rady Powiatu Pisz.
14:152.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:173.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
14:184.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Pisz.
14:215.Interpelacje i zapytania radnych.
14:216.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:257.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
14:358.Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.
14:489.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za I półrocze 2019 r.
14:5010.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za I półrocze 2019 r.
15:0611.Informacja Delegata Rady Powiatu Pisz o dotychczasowej działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich oraz o udziale powiatu w strukturach międzypowiatowych
12.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
15:09a)w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Litwa- Polska Interreg V-A,
15:10b)w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Litwa- Polska Interreg V-A,
15:12c)w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Samorządowego Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu,
15:13d)w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Piszu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piszu wchodzącego w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu,
15:14e)w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Rucianem-Nidzie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rucianem-Nidzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
15:16f)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-20123,
15:18g)w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.
15:20h)w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu
15:23i)w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogi Nr 4666N – ul. Kanałowej w Orzyszu, gm. Orzysz
15:2313.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z realizacji uchwał własnych.
15:2314.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
15:2515.Wnioski i oświadczenia radnych.
15:2816.Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
15:2817.Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu Pisz.
pokaż cały porządek obrad