Sesja Rady w dniu wtorek, 1 października 2019

Rada Powiatu Sulęcińskiego
Czas publikacji: 237 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:57:02
Liczba odtworzeń: 255
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:081.Otwarcie obrad.
14:132. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
14:183. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
15:064. Informacja z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
15:225.Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.
16:036.Podjęcie uchwał:
15:24a)w sprawie zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.
15:26b)w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.
15:27c)w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.
15:28d)w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sulęcinie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sulęcinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.
15:30e)w sprawie przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Sulęcinie w pięcioletnie Technikum w Sulęcinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.
15:38f)w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.
15:40g)w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/219/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez powiat sulęciński.
15:41h)w sprawie zmiany uchwały nr XIV/67/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sulęciński.
15:42i)w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauczyciela oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
15:43j)w sprawie powierzenia części zadania własnego Miastu Zielona Góra w postaci kształcenia uczniów klas wielozawodowych.
15:45k)w sprawie uchylenia uchwały nr XII/84/07 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2007 roku
15:50l)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2019-2030.
15:58m)w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.
15:59n)w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sulęcińskiego.
16:01o)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Domu Pomocy Społecznej w Tursku
16:01p)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
16:037. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Sulęcińskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje