XIII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 września 2019

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 787 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:30:28
Liczba odtworzeń: 922
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:091.Otwarcie i stwierdzenie quorum .
14:112. Ustalenie porządku obrad.
14:113. Przyjęcie protokołu z XI sesji .
14:124.Informacja o realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.
14:145. Podjęcie uchwał w sprawie dzierżwy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława.
14:156.Podjęcie uchwały wsprawie likwidacji Żłobka w Przedszkolu Miejskim Nr 2 Integracyjnym w Iławie ul. Kasprowicza 3.
14:227.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029
14:238.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
14:329. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
14:3210. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie zart.24 ust.3-7 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
14:3211. Wnioski mieszkańców Iławy.
14:3512. Komunikaty i oświadczenia.
14:3513. Zamknięcie obrad XIII Sesji.
pokaż cały porządek obrad