Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 września 2019

Rada Miejska w Mogielnicy
Czas publikacji: 239 dni temu
Długość nagrania: 02:03:54
Liczba odtworzeń: 268
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie. Stwierdzenie kworum.
08:182. Powołanie Sekretarza obrad.
08:223.Przyjęcie porządku obrad.
08:224. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
08:275. Informacja Burmistrza z działań od ubiegłej Sesji.
08:286. Wręczenie nagrody dla najlepszego maturzysty 2018/2019
08:457. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.
09:118. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
09:149. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/68/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
09:1610. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/49/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
09:1711. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
09:2212. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.
09:2713. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród.
09:2914.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania Budowy zatoczki parkingowej w ul. Armii Krajowej w Mogielnicy, Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w ul. Armii Krajowej i przebudowy chodnika ul. Krakowskie Przedmieście.
09:4315. Sprawy bieżące, interpelacje radnych.
10:1516. Sprawy mieszkańców.
10:1517. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad