Sesja Rady w dniu środa, 26 maja 2021

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
Czas publikacji: 378 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 04:45:58
Liczba odtworzeń: 425
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:501.Otwarcie obrad sesji
10:082. Przedstawienie porządku obrad
10:403. Część informacyjna
10:424. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 kwietnia 2021 r.
10:595. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 – 2032 (Druk nr 33/2021)
11:006. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (Druk nr 34/2021)
11:057. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnowskie Góry oraz jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg (Druk nr 35/2021)
11:098. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie udzielenia dotacji dla Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – SP ZOZ w Tarnowskich Górach (Druk nr 36/2021)
11:169. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (Druk nr 37/2021)
14:1910. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 38/2021)
14:2211. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (Druk nr 39/2021)
14:4712. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry (Druk nr 40/2021)
14:4813. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry (Druk nr 41/2021)
14:4814. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry (Druk nr 42/2021)
14:4815. Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Tarnowskich Górach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje