Nadzwyczajna sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 września 2019

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Czas publikacji: 319 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:30:47
Liczba odtworzeń: 360
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Zatwierdzenie porządku sesji.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi ul. Zamoście w Lędzinach do kategorii dróg powiatowych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2019.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2019-2029.
15:326.Zamknięcie sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad