Sesja Rady w dniu piątek, 11 czerwca 2021

Rada Gminy Bralin
Czas publikacji: 100 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:13:40
Liczba odtworzeń: 121
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/135/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bralin.
4.Informacje nt. interpelacji i zapytań radnych.
5.Wolne głosy i informacje.
6.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad