XXXVI sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 11 czerwca 2021 r. godz. 10:00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 137 dni temu
Długość nagrania: 00:56:46
Liczba odtworzeń: 361
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2021 roku (XXXVI_346_2021).
10:103. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Stryków (XXXVI_347_2021).
10:354. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie przebiegu kolei dużych prędkości przez teren Gminy Stryków w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (XXXVI_348_2021).
10:505. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok (XXXVI_349_2021).
10:546. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XXXVI_350_2021).
10:547. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad